Produkter

Biotank

Behållare för lagring och påfyllning av biodiesel

Produktanvändning:
Innovativa Biotank-behållare är den säkraste och mest kostnadseffektiva metoden för lagring och intern påfyllning av biodiesel.

Fördelar med att äga/använda produkten:
Kostnadseffektivitet – genom att möjliggöra inköp av stora volymer av biodiesel hjälper Biotank att minska kostnaden och tiden för att köra till en bensinstation.

Underhåll – enkelt underhåll garanterar säker användning. Produkten säkerställer att påfyllningsstationen hålls ren och är i ordning, eftersom den inte kräver särskilt underhåll och är motståndskraftig mot förruttnelse och korrosion. Den är enkel att transportera med en gaffeltruck eller en lyftkran. Ett stängt hölje skyddar distributionsenheten mot obehörig åtkomst.

Hållbarhet – Biotank är motståndskraftig mot mekanisk skada på grund av produktens fasta och förstärkta inre och yttre yta. Produkten är motståndskraftig mot extremt låga och höga temperaturer samt UV-strålning på grund av högkvalitativ polyetylen och avancerade tillverkningsprocesser.

Tillgängliga kapaciteter:
Produkten finns tillgänglig i följande kapaciteter: 1200, 2500, 3500, 5000 och 9000 liter.

Se också:

Kingspan TITAN Kingspan TITAN EXCEL Kingspan Sensor Systems

Kingspan Environmental Sp. z o.o.
ul. Topolowa 5, 62-090 Rokietnica
t: +48 61 814 44 00 f: +48 61 814 54 99
e: biuro@kingspan-env.pl
www.environmental.kingspan.com
www.klargester.pl